Tomasz Krakowczyk

Software Development Director

 

Jestem praktykiem w obszarze zarządzania projektami i programami transformacji organizacji.  Mam za sobą kilkanaście już lat kariery w międzynarodowych korporacjach w obszarze zarządzania projektami i programami IT oraz z zakresu wprowadzania zmian organizacyjnych zgodnych z filozofią Lean-Agile.  Jestem certyfikowanym trenerem i mentorem w obszarze rozwoju kompetencji przywódczych przez The John Maxwell Team. Jestem również certyfikowany trener i konsultant transforamcji SAFe®. Zakres działań Tomasza: prowadzenie projektów i programów (głównie IT) wdrażanie zmian organizacyjnych i zarządzanie transformacjami zgodnie z filozofią Lean-Agile szkolenia z zakresu wprowadzania zmian organizacyjnych i zwinnych metodyk pracy zespołów projektowych (Scrum, Kanban)  mentoring i coach menedżerski i wsparcie rozwoju kompetencji przywódczych i komunikacyjnych

 

Obszary, w których mogę pomóc

 

Junior: inteligencja emocjonalna, zarządzanie zespołem, SAFe – Scaled Agile Framework

Mid/Senior: zarządzanie projektami i programami, rozwoju kompetencji przywódczych i komunikacyjnych, zarządzania zmianą/transformacją organizacyjną

Języki: PL

Speaker Details